Συνδεσμολογία ξύλου

Συνδεσμολογία ξύλινων στοιχείων & Ξυλουργικά Εργαλεία

Κατά τη νέα εκπαιδευτική περίοδο (2019-2020), στο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία » λειτουργούν τμήματα στην θεματική ενότητα “ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ“ με αντικείμενο :

Συνδεσμολογία  ξύλινων στοιχείων & Ξυλουργικά Εργαλεία

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικες κάθε ηλικίας και μόρφωσης
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 40 ώρες
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν
Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης

Συνδεσμολογία  ξύλινων στοιχείων & Ξυλουργικά Εργαλεία

Οι τρόποι σύνδεσης των ξύλινων στοιχείων μεταξύ τους αποτελεί πάντα αναγκαία προϋπόθεση για την δημιουργία οποιαδήποτε κατασκευής είτε απλής είτε περίπλοκης. Αυτούς τους τρόπους σύνδεσης και τις αντίστοιχες εφαρμογές τους εξετάζει η θεματικής ενότητα της Συνδεσμολογίας Ξύλινων Στοιχείων. Σκοπός αυτής της είναι:

  • να μάθουν οι συμμετέχοντες τις βασικές κατηγορίες συνδέσεων ξύλινων στοιχείων,
  • να μάθουν που εφαρμόζεται και πως η κάθε κατηγορία και ποιόν σύνδεσμο πρέπει να επιλέξουν,
  • να κατανοήσουν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, που πρέπει να λαμβάνονται κατά την κατεργασία του ξύλου και των άλλων προϊόντων.

Τα Ξυλουργικά Εργαλεία αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και εφαρμοσμένης έρευνας. Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι:

  • να γίνει κατανοητή η τεχνολογία στις διάφορες περιπτώσεις μηχανικής κατεργασίας του ξύλου και των προϊόντων του,
  • να μάθουν οι συμμετέχοντες τα είδη των ξυλουργικών εργαλείων, την ασφαλή λειτουργία και συντήρησή τους, και
  • να κατανοήσουν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, που πρέπει να λαμβάνονται κατά την κατεργασία του ξύλου και των άλλων προϊόντων.