Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής

Προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση

Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας σε συνεργασία με καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής, αναγνωρισμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίηση Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση τόσο βασικών, όσο και εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης και οι εξετάσεις πιστοποίησης οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα όλο το χρόνο και απευθύνονται σε νέους έως 40 ετών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ενότητες που οδηγούν σε πιστοποίηση:

m

Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows)

i

Επεξεργασία κειμένου (Word)

Υπολογιστικά φύλλα (Excel)

Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)

Βάσεις δεδομένων (Access)

Παρουσιάσεις (PowerPoint)

Θέλεις και εσύ Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής;

Επικοινώνησε μαζί μας και θα σε καθοδηγήσουμε για τις απαραίτητες διαδικασίες, έγγραφα και οποιαδήποτε απορία έχεις.