Η Ιστορία της Διπλαρείου Σχολής

Η πορεία από την ιδέα της Σχολής μέχρι σήμερα
1892

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1892, από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κυπάρισσο Στέφανο, με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη της δωρεάν τεχνικής διδασκαλίας.

1894

Η Διπλάρειος Σχολή

Ο Αριστείδης Διπλάρης, μέλος της Ε.Β.Ε. από το 1894, μετά τον θάνατό του κατέλιπε σημαντική περιουσία και με την διαθήκη του όρισε όπως ιδρυθεί η ομώνυμη Σχολή, στην οποία θα διδάσκονται δωρεάν σε νέους και νέες Σχέδιο και γενικά Τέχνες, με στόχο να εξασφαλίζεται επαγγελματική σταδιοδρομία στους αποφοίτους της.

1916

Έναρξη Σχολής

Η Σχολή λειτούργησε από το 1916 υπό την εποπτεία της Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής, (ως Σωματείο πλέον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος) στεγασθείσα σε αίθουσες του Βαρβακείου Λυκείου.

1920 - 1932

Στέγαση σε Ιδιόκτητο Μέγαρο

Με επιτακτική την ανάγκη απόκτησης ιδιόκτητου κτηρίου λόγω της αθρόας προσέλευσης μαθητών, η τότε διοίκηση (1920-1932) παράλληλα με την εκπλήρωση της επιθυμίας του Α. Διπλάρη αξιοποιώντας περιουσιακά στοιχεία του κληροδοτήματος και αφού εξασφάλισε από εισφορές συμπληρωματικά κεφάλαια προέβη κατά την τετραετία 1928-1932 στην αγορά οικοπέδου και στην ανέγερση τετραωρόφου κτηρίου κατάλληλα σχεδιασμένου για χρήση αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στην Αθήνα, επί της Πλατείας Θεάτρου 3 και Μενάνδρου 6, (Οικοδομικό Τετράγωνο). Το κτήριο εγκαινιάστηκε το 1932 με την στέγαση και λειτουργία των Σχολών μας.

1932 - 1996

Επιπλοποιία

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Σχολών εκπαιδεύτηκαν άνω των 65.000 τεχνιτών όλων των ειδικοτήτων και στελέχωσαν τις Ελληνικές Βιοτεχνίες, τις Βιομηχανίες και τη Δημόσια Διοίκηση και συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Οικονομίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λειτούργησαν κατά καιρούς, σχολές Ξυλογλυπτικής, Πλαστικής, Πιλοποιίας, Κοπτικής, Μηχανουργικών Σχεδιαγραμμάτων, Ξυλουργικών, Ηλεκτρολογικών, Γραμμικών και Γεωμετρικών Σχεδίων, Ελεύθερου Σχεδίου, Σχεδίου επίπλου, Επιπλοποιΐας κ.λ.π.

1941

Διακοπή Λειτουργίας Σχολών.

Κατά την γενική συνέλευση της 17 Ιουλίου 1941 ανακοινώθηκε η διακοπή της λειτουργίας των Σχολών λόγω των συνεπειών του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και της Γερμανικής κατοχής, καθώς το Μέγαρο της Σχολής επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο καθώς και ως έδρα πολλών υπηρεσιών.

1947

Επαναλειτουργία των Σχολών.

Ύστερα απο πολλές προσπάθειες του Δ.Σ. το 1947 έγινε η αρχή της αποδέσμευσης των χώρων του Μεγάρου και τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου μετά από διακοπή πολλών ετών άρχισαν ξανά τα μαθήματα και λειτούργησαν οι Σχολές: Επιπλοποιιών, Οικοδόμων, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών.

1958

Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Κατά το σχολικό έτος 1958-1959 το Δ.Σ. της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας – Διπλαρείου Σχολής αποφάσισε την έναρξη εκδρομών με σκοπό την ψυχαγωγία,την μόρφωση και την σύνδεση των σπουδαστών με την αγορά εργασίας.

1973

Το περιοδικό των Σπουδαστών

Τον Ιούλιο του 1973 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του περιοδικού “Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ” με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μαθητών και εκπαιδευτικών το οποίο συνέχισε να κυκλοφορεί μέχρι και το 1976.

1994 - 2003

Έναρξη Λειτουργίας ΙΕΚ

Έναρξη λειτουργίας υπό την χορήγηση από τον Ο.Ε.Ε.Κ. της σχετικής αδείας “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-IEK”.

2004

Δήμος Αθηναίων

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή βραβεύθηκε από τον Δήμο Αθηναίων για την προσφορά της στην βιοτεχνία και στην βιομηχανία της χώρας από την ίδρυσή της έως και σήμερα.

2010

Επαναλειτουργία ΙΕΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής, κατά τη συνεδρίασή του της 15ης Απριλίου 2010, αποφάσισε ομόφωνα, την επαναλειτουργία του ΙΕΚ στις εξής ειδικότητες:

  • Τομέας Πληροφορικής “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”.
  • Τομέας Τουρισμού “Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου”.
2011 - Σήμερα

Ειδικότητες ΙΕΚ

Λειτουργία ΙΕΚ με τις εξής ειδικότητες:

  • Τομέας Πληροφορικής “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”
  • Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού”

Παράλληλη λειτουργία Κε.Δι.Βι.Μ2 με προγράμματα σπουδών:

  • Στην πληροφορική
  • Τον σχεδιασμό με την βοήθεια Η/Υ (CAD)
Σεπτέμβριος 2011

Έγκριση Αδείας

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΙΕΚ. Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης, ανακαίνισης και ανακατασκευής των χώρων του Μεγάρου των Σχολών, στους οποίους λειτουργεί το ΙΕΚ, έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.