Η Ιστορία της Διπλαρείου Σχολής

Η πορεία από την ιδέα της Σχολής μέχρι σήμερα

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – 1892

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1892, από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κυπάρισσο Στέφανο, με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη της δωρεάν τεχνικής διδασκαλίας.

Η Διπλάρειος Σχολή  – 1894

Ο Αριστείδης Διπλάρης, μέλος της Ε.Β.Ε. από το 1894, μετά τον θάνατό του κατέλιπε σημαντική περιουσία και με την διαθήκη του όρισε όπως ιδρυθεί η ομώνυμη Σχολή, στην οποία θα διδάσκονται δωρεάν σε νέους και νέες Σχέδιο και γενικά Τέχνες, με στόχο να εξασφαλίζεται επαγγελματική σταδιοδρομία στους αποφοίτους της.

Έναρξη Σχολής – 1916

Η Σχολή λειτούργησε από το 1916 υπό την εποπτεία της Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής, (ως Σωματείο πλέον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος) στεγασθείσα σε αίθουσες του Βαρβακείου Λυκείου.

Στέγαση σε Ιδιόκτητο Μέγαρο 1920 – 1932

Με επιτακτική την ανάγκη απόκτησης ιδιόκτητου κτηρίου λόγω της αθρόας προσέλευσης μαθητών, η τότε διοίκηση (1920-1932) παράλληλα με την εκπλήρωση της επιθυμίας του Α. Διπλάρη αξιοποιώντας περιουσιακά στοιχεία του κληροδοτήματος και αφού εξασφάλισε από εισφορές συμπληρωματικά κεφάλαια προέβη κατά την τετραετία 1928-1932 στην αγορά οικοπέδου και στην ανέγερση τετραωρόφου κτηρίου κατάλληλα σχεδιασμένου για χρήση αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στην Αθήνα, επί της Πλατείας Θεάτρου 3 και Μενάνδρου 6, (Οικοδομικό Τετράγωνο). Το κτήριο εγκαινιάστηκε το 1932 με την στέγαση και λειτουργία των Σχολών μας.

Οι σχολές της Διπλαρείου 1932 – 1996

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Σχολών εκπαιδεύτηκαν άνω των 65.000 τεχνιτών όλων των ειδικοτήτων και στελέχωσαν τις Ελληνικές Βιοτεχνίες, τις Βιομηχανίες και τη Δημόσια Διοίκηση και συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Οικονομίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λειτούργησαν κατά καιρούς, σχολές Ξυλογλυπτικής, Πλαστικής, Πιλοποιίας, Κοπτικής, Μηχανουργικών Σχεδιαγραμμάτων, Ξυλουργικών, Ηλεκτρολογικών, Γραμμικών και Γεωμετρικών Σχεδίων, Ελεύθερου Σχεδίου, Σχεδίου επίπλου, Επιπλοποιΐας κ.λ.π.

Διακοπή Λειτουργίας Σχολών –  1941

Κατά την γενική συνέλευση της 17 Ιουλίου 1941 ανακοινώθηκε η διακοπή της λειτουργίας των Σχολών λόγω των συνεπειών του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και της Γερμανικής κατοχής, καθώς το Μέγαρο της Σχολής επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο καθώς και ως έδρα πολλών υπηρεσιών.

Επαναλειτουργία των Σχολών – 1947

Ύστερα απο πολλές προσπάθειες του Δ.Σ. το 1947 έγινε η αρχή της αποδέσμευσης των χώρων του Μεγάρου και τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου μετά από διακοπή πολλών ετών άρχισαν ξανά τα μαθήματα και λειτούργησαν οι Σχολές: Επιπλοποιιών, Οικοδόμων, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών.

Το περιοδικό των Σπουδαστών – 1973

Τον Ιούλιο του 1973 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του περιοδικού “Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ” με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μαθητών και εκπαιδευτικών το οποίο συνέχισε να κυκλοφορεί μέχρι και το 1976.

Έναρξη Λειτουργίας ΙΕΚ – 1994 – 2003

Έναρξη λειτουργίας υπό την χορήγηση από τον Ο.Ε.Ε.Κ. της σχετικής αδείας  “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-IEK”.

Δήμος Αθηναίων – 2004

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή βραβεύθηκε από τον Δήμο Αθηναίων για την προσφορά της στην βιοτεχνία και στην βιομηχανία της χώρας από την ίδρυσή της έως και σήμερα.

Επαναλειτουργία ΙΕΚ – 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής, κατά τη συνεδρίασή του της 15ης Απριλίου 2010, αποφάσισε ομόφωνα, την επαναλειτουργία του ΙΕΚ στις εξής ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”
Τομέας Τουρισμού “Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου”

Ειδικότητες ΙΕΚ – 2011 – Σήμερα

Λειτουργία ΙΕΚ με τις εξής ειδικότητες:

Τομέας Πληροφορικής “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα \ Web Design –  Developer \ Video Games”
Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού”
Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης “Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel)”

Παράλληλη λειτουργία Κε.Δι.Βι.Μ2 με προγράμματα σπουδών:

Στην πληροφορική
Τον σχεδιασμό με την βοήθεια Η/Υ (CAD)
Έγκριση Αδείας – Σεπτέμβριος 2011

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΙΕΚ. Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης, ανακαίνισης και ανακατασκευής των χώρων του Μεγάρου των Σχολών, στους οποίους λειτουργεί το ΙΕΚ, έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.