Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διπλαρείου Σχολής
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας και Διπλαρείου Σχολής, ως εντεταλμένο συλλογικό όργανο διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας των ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ. (Σωματείο και Ίδρυμα αντιστοίχως), σύμφωνα με το καταστατικό τους, λογοδοτεί κάθε έτος ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων για την διοίκηση, τα πεπραγμένα και την οικονομική διαχείριση της περιουσίας αυτών, πάντα με στόχο την επίτευξη των κοινωφελών σκοπών τους, σύμφωνα με τη βούληση των αειμνήστων Διαθετών και στα πλαίσια της ισχύουσας περί κοινωφελών περιουσιών νομοθεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έτους 2022, η σύνθεση του οποίου προήλθε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνελεύσεως της 30ης Μαρτίου 2022, έχει ως εξής:

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σμπαρούνης Θεμιστοκλής
Δρ. Πυρηνικής Φυσικής
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
Ζαχαράκης Παναγιώτης
Πολ. Επιστήμων – Σ/χος ε.α. Π.Α.
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
Καρατράσογλου Ιάκωβος
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ
Νομπιλάκης Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός
ΕΙΔ. ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ
Μουλαβασίλης Βασίλειος
Οικονομολόγος
ΤΑΜΙΑΣ
Θεοδωρόπουλος Χαράλαμπος
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κωνσταντόπουλος Σταύρος
Καθηγητής – Πνευμονολόγος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λυμπεράκη-Besson Αιμιλία
Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας/Δημ. Λειτουργός
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μαρίνου Ιουλία
Υπο/δντρια Διαχειρ. Περιουσίας, Αττικό Μετρό Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μιχαλόπουλος Ηρακλής
Πολιτικός Μηχανικός
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μονεμβασίτης Γιώργος
Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Συγγραφέας
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μοράρος Κωνσταντίνος
Σύμβουλος Ανάπτυξης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ξανθάκος Παναγιώτης
Οικονομολόγος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ρηγάκου Σμαράγδα
Δικηγόρος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Σημαντήρης Ευστράτιος
Δικηγόρος

 

Ζαχαράκη Ιφιγένεια
Διοικητική Δ/ντρια – Γραμμ. Δ.Σ.

 

Μουλαβασίλης Δημήτριος
Υπεύθυνος Λογιστηρίου

 

Μάλλιου Ανθή
Γραμματεία

 

Παπαδάκης Ιωάννης
Συντηρητής

 

Γρίμπιλα Χρύσα
Υπηρεσίες Καθαριότητος

Βασιλόπαις Γεώργιος
(1892 – 1923)

 

Οικονομόπουλος Ιωάννης
(1924 – 1957)

 

Οικονομόπουλος Νικόλαος
(1958 – 1965)

 

Μαυρομμάτης Γεώργιος
(1966 – 1984)

 

Οικονόμου Θεοχάρης
(1985 – 1987)

 

Δασκαρόλης Αθανάσιος
(2ος/1988 – 5ος/1988)

 

Σταμπουλής Γεώργιος
(1988 – 2004)

 

Μαυρομμάτης Γρηγόριος
(2004 – 2018)

  

Σμπαρούνης Θεμιστοκλής
(2019 – )

ΕΒΕ – ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΕΒΕ – ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022