ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

Οι Εγγραφές Ξεκίνησαν

Σε συνέχεια της πολυετούς παράδοσης στο χώρο της τεχνικής εκπαίδευσης η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Ι.Ι.Ε.Κ. λειτουργεί τμήματα:

Πληροφορικής

Τουρισμού

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με την γραμματεία έως τις 30 Σεπτεμβρίου, από τις 8:30 έως τις 15:30, ώστε να ενημερωθούν για τα γνωστικά αντικείμενα και για τα δικαιολογητικά εγγραφής.

Η φοίτηση είναι διετής και εντελώς ΔΩΡΕΑΝ