Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Οι σπουδαστές έρχονται ένα Βήμα πιο κοντά στο Αντικείμενο Σπουδών
Διπλάρειος Σχολή – Skroutz.gr

Διπλάρειος Σχολή – Skroutz.gr

Στην επίσκεψη αυτή οι μαθητές μας συνομίλησαν με διοικητηκά στελέχη και προγραμματιστές της εταιρείας, οι οποίοι τους ανέλησαν τις ανάγκες της…

Social Media Training Course

Social Media Training Course

Στην επίσκεψη αυτή οι μαθητές μας συνομίλησαν με διοικητηκά στελέχη και προγραμματιστές της εταιρείας, οι οποίοι τους ανέλησαν τις ανάγκες της…